Rekrutacja na studia doktoranckie oraz podyplomowe w systemie informatycznym Rekrutacja PW

Od dnia 18.08.2014 r. w systemie Rekrutacja PW zostały uruchomione zapisy na studia doktoranckie oraz podyplomowe. Rozbudowa systemu miała na celu wykonanie kolejnego kroku w kierunku centralizacji zapisów i ujednolicenia źródeł danych o kandydatach na studia prowadzonych przez PW.

Dzięki współpracy z Działem do Spraw Studiów opracowana została kompletna oferta studiów podyplomowych i doktoranckich, a system Rekrutacja PW został rozbudowany tak, aby obsłużyć zapisy na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) oraz studia podyplomowe prowadzone w jednostkach Politechniki Warszawskiej. Po zarejestrowaniu kandydata, system umożliwia wygenerowanie wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe oraz kwestionariusza osobowego i karty informacyjnej kandydata na studia doktoranckie.

Równolegle z rozbudową systemu trwały prace nad jego integracją z systemem USOS. Wiązało się to z przygotowaniem w systemie USOS odpowiednich formularzy umożliwiających import danych z systemu Rekrutacja PW w taki sposób, aby proces przeniesienia danych do systemu USOS przebiegał automatycznie. Wraz z danymi osobowymi i teleadresowymi kandydata, importowane jest również zdjęcie, a w przypadku studiów doktoranckich – o ile kandydat wyraził chęć otrzymania legitymacji doktoranta – tworzone jest automatycznie zlecenie wydruku Elektronicznej Legitymacji Doktoranta. Jest ona drukowana w systemie USOS. Ponadto w trakcie procesu importu tworzone jest konto do serwisu USOSWeb, dzięki czemu doktorant/słuchacz studiów podyplomowych będzie mógł uzyskać dostęp do tej platformy.

Ponadto system USOS umożliwia generowanie raportów z danymi kandydatów zarejestrowanych na poszczególne programy studiów doktoranckich i podyplomowych, dzięki czemu osoby zajmujące się obsługą studiów podyplomowych i doktoranckich mogą na bieżąco śledzić stan zapisów kandydatów.

Autorami opisanej rozbudowy systemu Rekrutacja PW są pracownicy Centrum Informatyzacji PW: Rafał Piłkowski i Adam Fabisiak.