Regulamin pracy w Politechnice Warszawskiej

16 grudnia 2019 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej.

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. od 17 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 95/2019 z dnia 16/12/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Powiązany materiał:
Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej
Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcie: Biuletyn PW