Raport z samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej za rok 2016

W roku 2016 przygotowany został proces samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej. Na podstawie przeprowadzonych ankiet powstał raport, który podsumowuje przeprowadzone działania.

Opracowane zostały dwie ankiety zawierające zestawy pytań skierowane do kierownictwa uczelni oraz do pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych. Pytania zostały oparte na wzorcach zamieszczonych Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Ich ostateczna forma i wybór nastąpiły po konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie kontroli zarządczej spoza uczelni oraz z kierownictwem PW.

Poniżej zamieszczamy powstały raport.

Raport z samooceny kontroli zarządczej 2016

Zdjęcie: Biuletyn PW