Rada Doskonałości Naukowej - weź udział w wyborach

Przed środowiskiem naukowym wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Udział w nich mogą wziąć wszyscy doktorzy habilitowani lub profesorowie pod warunkiem weryfikacji danych w elektronicznym systemie wyborczym do 1 kwietnia br.

Około 40 tys. doktorów habilitowanych i profesorów - zgodnie z szacunkami MNiSW - będzie mogło wziąć udział w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Jak zweryfikować swoje dane w elektronicznym systemie wyborczym, by móc oddać głos w nadchodzących wyborach na członków RDN?

Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogły do 14 marca uprawnione do tego podmioty, a więc:

  • uczelnie, w których co najmniej jedna podstawowa jednostka posiadała kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na  30 września 2018 roku);
  • instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku).

Spośród wskazanych kandydatów osoby uprawnione do głosowania wybiorą do RDN po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. Kto może oddać głos w wyborach rozpoczynających się w kwietniu?

Poszerzone grono wyborców

W wyborach na członków do Centralnej Komisji mogli uczestniczyć jedynie profesorowie. Konstytucja dla Nauki poszerza grono osób uprawnionych do głosowania na ciało odpowiedzialne za nadzór nad awansami naukowymi. W wyborach do RDN będą mogli wziąć udział również doktorzy habilitowani.

Na wstępnej liście wyborczejznajdą się więc wszystkie osoby, dla których w systemie POL-on podano następujące informacje:

  • o posiadaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
  • o numerze PESEL (lub w przypadku jego braku – o numerze dokumentu tożsamości wraz z krajem wydania i datą urodzenia).

Weryfikacja danych - dlaczego taka ważna?

Ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania zostanie sporządzona przez komisję wyborczą do 9 kwietnia 2019 roku. Żeby się na niej znaleźć i otrzymać indywidualny dostęp do karty wyborczej, należy dokonać weryfikacji danych. W systemie POL-on muszą pojawić się jeszcze dwie kluczowe informacje:

  • o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (na podstawie złożonego oświadczenia), a także
  • o aktualnym adresie e-mail.

Do 1 kwietnia doktorzy habilitowani i profesorowie mogą nie tylko weryfikować i aktualizować swoje dane, ale także wnioskować o dodanie do spisu wyborców.

Więcej informacji na temat RDN: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn

Elektroniczny system wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home