Przerwa świąteczna w Politechnice Warszawskiej

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 21/2015 informujemy, że w okresie od 24 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 r. Politechnika Warszawska będzie zamknięta.

Szczegóły Decyzji nr 21/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej dostępne są w dokumencie z dnia 3 marca 2015 r.

Jednocześnie podczas przerwy świątecznej dyżury pełnić będą pracownicy Poczty Wewnętrznej. Korespondencję będzie można odbierać w dniach 29-30.12. 2015 roku, w godzinach 9.00-13.00 w pokojach nr 10 i 11 w Gmachu Biurowym klatka A (siedziba Poczty Wewnętrznej) przy ul. Noakowskiego 18/20 w Warszawie. Wysyłanie listów na zewnątrz nie będzie możliwe.

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego świąteczna przerwa w zajęciach dla studentów przewidziana jest w dniach 23 grudnia 2015 - 6 stycznia 2016 roku.

Pracownicy Politechniki Warszawskiej zaczynają przerwę świąteczną 24 grudnia 2015 roku i kończą 6 stycznia 2016 roku.