Projekt NERW PW dla studentów i pracowników

fot. BPI

Trwa realizacja projektu NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca, wspierającego rozwój Politechniki Warszawskiej. Projekt skierowany jest do studentów i pracowników.

Projekt obejmuje 52 zadania w ramach 4 modułów działań: moduł programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług oraz zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach modułu programów kształcenia zostaną uruchomione nowe kierunki studiów oraz przeprowadzona zostanie modyfikacja  kierunków już istniejących (w tym anglojęzycznych) tak aby przyszli absolwenci PW posiadali szerokie kompetencje i zaawansowane umiejętności, dzięki którym z łatwością odnajdą się na dynamicznie zmieniającym się  rynku pracy.

Moduł podnoszenia kompetencji daje zainteresowanym możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w postaci szkoleń, kursów i warsztatów w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych i innych, poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.

Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy ma wspomóc poprawę efektywności systemu kształcenia, przyczynić się do podniesienia jego jakości oraz przygotować studentów do wejścia na rynek pracy.

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego dotyczy działań na rzecz jednostek i pracowników całej Uczelni, celem podnoszenia kompetencji nauczycieli akademickich i kadr kierowniczych i administracyjnych.

Projekt realizowany będzie do 31.01.2022.

Szczegóły dotyczące projektu i realizowanych zadań, a także kalendarz zapisów znajdują się na stronie internetowej projektu NERW PW.