Projekt Kadra - rekrutacja na kursy w semestrze letnim 2017

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 240 nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

Projekt dedykowany jest nauczycielom akademickim następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 • Wydział Administracji
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Zarządzania
 • Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku

oraz członkom Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

Szczegółowe informacje: