Prof. Jan Szlagowski Prezesem ZNP PW

14 października 2019 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej. Podczas spotkania wybrano nowe władze Związku. Prezesem ZNP został prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski z Wydziału SiMR PW.

Podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW oceniono działalność poprzedniej Rady Zakładowej, wybrano nową Radę Zakładową i Prezydium ZNP w PW oraz określono kierunki działania na najbliższą kadencję.

Wybrano również nowe władze Związku. Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej został prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Prezydium Rady Zakładowej ZNP w Politechnice Warszawskiej:

 • Prezes - prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
 • Wiceprezes -  dr inż. Zdzisław Gałkowski  
 • Wiceprezes - dr hab. inż. Krzysztof Polakowski
 • Wiceprezes - mgr inż. Krzysztof Wilczyński
 • Sekretarz - mgr Jacek Trojanowski
 • Skarbnik - mgr Ewa Kałużna
 • Członek - dr Ryszard Bareła
 • Członek - mgr inż. Wojciech Janas
 • Członek - prof. dr hab. inż. Antoni Kunicki
 • Członek - mgr Anna Matuszewska
 • Członek - mgr inż. Dominika Mucha
 • Członek - doc. dr Grażyna Musiejczuk
 • Członek - dr inż. Andrzej Muster
 • Członek - mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski

Źródło i grafika: Związek Nauczycielstwa Polskiego PW