Prenumerata baz i czasopism oraz szkolenia w Bibliotece Głównej

Biblioteka Główna PW

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oferuje wydziałom przeprowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego. Przyjmuje również zgłoszenia dezyderaty zakupu baz danych i czasopism na 2014 r. 

Do 1 października można zgłaszać do Biblioteki Głównej dezyderaty zakupu na rok 2014 drukowanych i elektronicznych czasopism (zagranicznych i polskich) oraz baz danych. Można również zgłaszać uwagi o przydatności i celowości kontynuowania obecnie prenumerowanych wydawnictw. Zgłoszenia należy kierować do Sławomira Połotnickiego, kierownika Oddziału Czasopism BG (e-mail: s.polotnicki@bg.pw.edu.pl, nr tel. 22 234 7800).

Na stronie Biblioteki Głównej dostępne są:
Lista e-baz (prenumerowane i inne polecane): www.bg.pw.edu.pl/index.php/lista-e-baz
Czasopisma polskie i zagraniczne prenumerowane ze środków centralnych: www.bg.pw.edu.pl/index.php/czasopisma-biezace

 

W roku akademickim 2013/14 Biblioteka Główna PW proponuje wydziałom przeprowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego w wymiarze 2 godzin wykładowych dla grupy dziekańskiej. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Biblioteki Głównej, w uzgodnionym z wydziałem terminie (poczynając od 1 października 2013). Dla studentów studiów anglojęzycznych szkolenia będą prowadzone w języku angielskim. Zgłoszenia grup z wydziałów przyjmuje Alicja Portacha (portacha@bg.pw.edu.pl). Koszt szkolenia 90 zł za godzinę wykładową.