Pracownicze Plany Kapitałowe - szczegółowe informacje

W zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe na stronie internetowej PW został opublikowany komunikat prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza, Prorektora ds. Ogólnych. Znajdują się tam również szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Komunikat i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe.