Portal SAP zostaje rozbudowany o elementy samoobsługi pracowniczej

Na początku lutego bieżącego roku, Portal Samoobsługi Pracowniczej Politechniki Warszawskiej został rozszerzony o nowe funkcjonalności m.in. pasek wynagrodzenia pracownika oraz PIT 11.

Wśród zaproponowanych rozwiązań, które ułatwią korzystanie z portalu znajdziemy:

  • profil pracownika - zakładkę prezentująca dane osobowe, powiązane z system SAP HCM;
  • coroczny PIT-11 (do pobrania) - wygenerowany przez Dział Płac;
  • miesięczny pasek wynagrodzenia (RMUA);
  • dokumenty do pobrania - linki do oficjalnie obowiązujących szablonów dokumentów.

Do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych jest także pulpit managera, który składa się z listy podległych pracowników wraz z informacjami m.in. o liczbie przysługujących dni wolnych oraz datą badań okresowych.

Obecnie realizowany jest plan startu produkcyjnego, obejmującego pracowników Administracji Centralnej oraz Centrum Informatyzacji. Następnie, opisane funkcjonalności zostaną dostarczone do kolejnych jednostek organizacyjnych, obejmując ostatecznie wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej.

W niedalekiej przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa Portalu pracowniczego o obsługę procesu udzielania urlopów, możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń pracowniczych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obiegówkę pracowniczą i inne. Tak rozwijany system będzie stanowił podstawę ku wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej.

Link do portalu, login oraz hasła są tożsame z danymi przekazanymi przy okazji wykonania oceny pracowniczej.

W celu ew. resetu hasła użytkownicy proszeni są o kontakt z Service Desk Centrum Informatyzacji (tel. wew. 5999, 5999@pw.edu.pl). Jednocześnie przypominamy, że login i hasło do Portalu jest tożsame z loginem i hasłem do systemu SAP HCM i nie może zostać udostępnione osobom trzecim.

W prace rozwojowe zaangażowane są osoby z Biura Spraw Osobowych, Działu Płac, Działu Socjalnego oraz Centrum Informatyzacji.

Źródło: CI PW
Zdjęcie: Biuletyn PW