Politechnika Warszawska wprowadza program MULTISPORT dla pracowników

Każdy pracownik, który przystąpi do programu otrzyma imienną kartę gwarantującą dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju. Zakup kart odbywać się będzie w dniach 9-22 marca 2015 r.

Karta MultiSport umożliwia pracownikom korzystanie z szerokiego wachlarza zajęć sportowych tj. z 25 dyscyplin w bogatej bazie obiektów sportowych (basen, siłownia, zajęcia fitness, ścianki wspinaczkowe, sauna, joga, nauka tańca, aqua aerobik, squash, sztuki walki i inne) przy stosunkowo niskim koszcie. W ramach Programu oferowany jest – w jednej cenie – nielimitowany dostęp do ponad 4500 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 648 miastach Polski, w tym z około 500 w Warszawie. Zakup będzie się odbywał poprzez PayU.

Link do wyszukiwarki obiektów: http://www.benefitsystems.pl/search/sport

Ceny kart dla pracowników Politechniki Warszawskiej:

 • Cena Karty MultiSport dla Pracownika Politechniki Warszawskiej – 98 zł/m;
  • każdy pracownik może odzyskać część kosztów zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Koszt Karty dla Osoby Towarzyszącej – 179 zł/m
  • (możliwość zgłoszenia maksymalnie jednej dorosłej osoby towarzyszącej powyżej 15-go roku życia);
 • Koszt Karty Basenowej dla dziecka do 15 roku życia – 40 zł/m
  • (zgłoszenie więcej niż 3 dzieci powinno się odbywać z powiadomieniem pracownika Benefit Systems);
 • Koszt Karty MultiSport Kids dla dziecka do 15 roku życia – 89 zł/m
  • (KIDS daje możliwość korzystania z basenu, zajęć tanecznych, sztuk walki, ścianki wspinaczkowej, groty solnej i lodowiska).

Zakup kart odbywa się w dniach 09.03.2015 r. - 22.03.2015 r.

Ich odbiór przewidziano w terminie: 25.03 - 31.03. 2015 r. w biurze NSZZ Solidarność - pokój 159, Gmach Główny PW.
Karty zostaną aktywowane w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Osoby, które dokonały zakupu, proszone są o odbiór kart!

Do zgłoszenia wystarczy zalogować się na stronie: https://platforma.benefitsystems.pl/pl/Register/Register1?guid=a6d25a90-b065-4dcf-b8d8-5d55db8e9aba

W panelu administracyjnym karty widoczny jest status dokonanej płatności. Dodatkowo 20 marca zostanie wygenerowany raport z listą osób, które opłaciły już swoje karty. Trafi on bezpośrednio do Działu Socjalnego, co ułatwi rozliczenia.

Uwaga!

W związku z pojawiającymi się sygnałami od osób, które nie korzystają z e-maili Politechniki lub płatności elektronicznych, uruchomiono nową funkcjonalność. Osoby takie mogą dokonać płatności za swoją kartę na standardowym druku przelewu na poczcie.

Szczegóły dotyczące Programu (m.in. numer konta do wpłat) znajdą Państwo na wydziałowych stronach www oraz w załączniku poniżej.

Osoby kontaktowe:

Politechnika Warszawska: Elżbieta Orkan-Łęcka,
NSZZ Solidarność, pokój 159, Gmach Główny PW
Telefon: 22/234 53 43; e-mail: nszzela@ca.pw.edu.pl

Benefit Systems: Anna Dickson
Telefon: 508 713 814; e-mail: a.dickson@benefitsystems.pl

 

Benefit_wpłaty (pdf, 322,77 kB)