Politechnika Warszawska przedłuża program MultiSport dla pracowników

Pracownicy przystępując do programu otrzymają imienną kartę gwarantującą dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju oraz bardzo wielu dyscyplin sportowych.

Karta MultiSport umożliwia pracownikom korzystanie z szerokiego wachlarza zajęć sportowych tj. z 25 dyscyplin w bogatej bazie obiektów sportowych (basen, siłownia, zajęcia fitness, ścianki wspinaczkowe, sauna, joga, nauka tańca, aqua aerobik, squash, sztuki walki i inne) przy stosunkowo niskim koszcie. W ramach Programu oferowany jest - w jednej cenie - nielimitowany dostęp do ponad 4500 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 648 miastach Polski, w tym około 500 w Warszawie. Zakup będzie się odbywał poprzez PayU. Zakup kart odbywa raz w miesiącu - zawsze do 20 dnia danego miesiąca (karta jest drukowana na kolejny miesiąc).

Link do wyszukiwarki obiektów: http://www.benefitsystems.pl

Cennik:

 • Cena Karty MultiSport dla Pracownika Politechniki Warszawskiej - 96,24 zł/miesiąc;
  • każdy pracownik może odzyskać część kosztów zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Koszt Karty dla Osoby Towarzyszącej - 175,78 zł/miesiąc
  • (możliwość zgłoszenia maksymalnie jednej dorosłej osoby towarzyszącej powyżej 15-go roku życia);
 • Koszt Karty Basenowej dla dziecka do 15 roku życia - 40,00 zł/miesiąc
  • (zgłoszenie więcej niż 3 dzieci powinno się odbywać z powiadomieniem pracownika Benefit Systems);
 • Koszt Karty MultiSport Kids dla dziecka do 15 roku życia - 87,40 zł/miesiąc
  • (KIDS daje możliwość korzystania z basenu, zajęć tanecznych, sztuk walki, ścianki wspinaczkowej, groty solnej i lodowiska).

Odbiór kart odbywa się w biurze NSZZ „Solidarność” pok. 159 GG  w godz. 10.00-14.00 (ostatnie 2-3 dni robocze miesiąca).

Do zgłoszenia wystarczy zalogować się na stronie: www.emultisport.pl

ABY KORZYSTAĆ Z KARTY MULTISPORT ZGODNIE Z UMOWĄ, KAŻDY UŻYTKOWNIK PROGRAMU JEST ZOBLIGOWANY DO WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DOTYCZY TO TAKŻE OSÓB TOWARZYSZĄCYCH ORAZ DZIECI - ZA DZIECI ZGODĘ WYRAŻA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY). OSOBY, KTÓRE NIE WYRAŻĄ ZGODY BĘDĄ MIAŁY ZABLOKOWANE KARTY OD KOLEJNEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO.

Zgodę można wyrazić na stronie www.kartasportowa.pl lub telefonicznie: 22 24 24 240.

Osoby kontaktowe: Politechnika Warszawska: Elżbieta Orkan-Łęcka, NSZZ Solidarność, pokój 159, Gmach Główny PW,
tel: 22 234 53 43; e-mail: nszzela@ca.pw.edu.pl

Benefit Systems: Sławomir Grzelecki, tel:: 22 24 24 110; e-mail: s.grzelecki@benefitsystems.pl

Osoby, które chcą wyrobić kartę Multisport powinny zarejestrować się przez stronę: https://emultisport.pl/register/22148

 

Powiązany artykuł:
Nowa platforma użytkownika karty MultiSport