Podnoszenie kompetencji językowych pracowników PW (NERW 2 – zad. 21)

Zapraszamy na kursy z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kursy z języka angielskiegodla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej, którzy są zaangażowani w proces umiędzynarodowienia Uczelni

W ramach projektu NERW 2 (zad. 21) przewidziana jest organizacja 6 grup w 3 edycjach kursu.

Poziom: od A2+; celem jest osiągnięcie poziomu B1;

Termin: październik – czerwiec (zajęcia odbywać się będą przez 2 semestry, po 60 h w semestrze);

Nabór: wrzesień 2019, wrzesień 2020, wrzesień 2021

Zapisy i terminy zajęć