Pierwsi absolwenci „Akademii Menadżera” z Politechniki Warszawskiej

Podczas uroczystości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dwudziestu pracowników Politechniki Warszawskiej odebrało dyplomy „Akademii Menadżera”.

Zakończenie dwusemestralnych studiów podyplomowych pod nazwą „Akademia Menadżera”, których celem jest podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej, odbyło się 6 marca 2020 r. w Sali Rady Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego.

Inicjatywa zorganizowania studiów podyplomowych powstała podczas przygotowywania założeń do projektu „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To część zadania 48 „Kompetentny Lider, realizowanego przez Dział ds. Szkoleń PW wspólnie z Działem Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Od 22 lutego 2019 r. do 1 lutego 2020 r. dwudziestu pracowników naszej Uczelni uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich oraz ekspertów w wybranych dziedzinach z Uniwersytetu Warszawskiego. Program studiów został dostosowany do potrzeb uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską. Wśród wykładanych przedmiotów znalazło się m.in. przywództwo w organizacji, zarządzanie kryzysowe oraz realizowanie projektów UE.

- Bardzo się cieszę, że mogliśmy połączyć wysiłki i stworzyć coś razem, podzielić się wiedzą, kompetencjami reprezentowanymi przez naszych pracowników, wykładowców i ubogacić Państwa wiedzę i doświadczenie - powiedziała podczas uroczystości prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. - Wielu z Państwa pełni funkcje kierownicze, ma duże doświadczenie, ale mimo to nie zamyka się w granicach tego, co już potrafi, ale rzeczywiście jest gotowa, otwarta na zmiany - dodała. 

- „Akademia Menadżera” na pewno będzie niezwykle przydatna dla tych wyselekcjonowanych, wybranych, ważnych dla Politechniki Warszawskiej osób - podkreślił prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej.

Słuchacze Akademii poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnych trendów rozwoju wyższych uczelni technicznych, doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, rozwiązywania problemów w skutecznym zarządzaniu zespołem, w tym w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, doskonalenia zarządzania procesami w organizowaniu funkcjonowania uczelni, efektywnego zarządzania zmianą w organizacji, umiejętnego delegowania i egzekwowania zadań, podniesienia efektywności komunikacji interpersonalnej.

- Jest mi bardzo miło słyszeć tyle pozytywnych komentarzy i słów zachęty do dalszych realizacji tego typu projektów. To nasz wspólny sukces, który już przekłada się na wymierne korzyści w postaci sprawniejszej komunikacji pomiędzy kierowanymi przez nas jednostkami czy podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, zarówno władzom Uczelni, współorganizatorom jak i uczestnikom, za udział i wsparcie w realizacji studiów, gratuluję absolwentom oraz życzę dalszych sukcesów - powiedziała Elżbieta Cwalina, kierownik Działu ds. Szkoleń PW, a także kierownik Zadania 48 „Kompetentny Lider” realizowanego w ramach projektu NERW PW, również absolwentka „Akademii Menadżera”.

W ramach projektu NERW PW zostały zaplanowane dwie edycje studiów podyplomowych „Akademia Menadżera”. Druga zostanie uruchomiona w 2020 r.

Zdjęcia: Biuletyn PW