Parking BIS II z miejscami dla studentów i pracowników PW

Parkowanie w centrum miasta jest zawsze dużym wyzwaniem. Dzięki nowym miejscom postojowym zlokalizowanym w obrębie Kampusu Głównego, studenci i pracownicy PW oszczędzą czas, zyskując wygodę dostępu do miejsca pracy i nauki.

Realizację inwestycji rozpoczęto w marcu 2015 r. Teren o wielkości 4 290, 51 m² pozyskano po zapleczu budowy „Skrzydeł” Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Wykonania wszystkich niezbędnych prac podjęli się pracownicy Sekcji Terenów Zielonych i Transportu Politechniki Warszawskiej.

Lokalizacja parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie WEiTI oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i nowopowstałego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, niewątpliwie ułatwi znalezienie miejsca postoju zmotoryzowanej części społeczności PW. Aby tak się stało, niezbędne okazało się przeprowadzenie prac budowlanych, uwzględniających niwelację terenu parkingu i wykorzystujących m.in. materiał pozostały po torkretowaniu podpiwniczenia Gmachu Głównego PW. Dodatkowo nawieziono ok. 30 ton kruszywa nawierzchniowego. W zakresie projektowania zieleni parkingu, pozyskano trawę rolkową pozostałą po jubileuszowym koncercie „Wszystko jest poezja”, jaki odbył się w lutym br. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Niezbędną ilość potrzebną do uzupełnienia murawy dokupiono i posadzono cztery drzewa.

Prace adaptacyjne na terenie parkingu BIS II

Do realizacji całości przedsięwzięcia pozostało ułożenie płyt ażurowych MEBA 8 i wypełnienie ich kruszywem, umożliwiającym wygodne przemieszczanie się po terenie parkingu. Niebawem zostaną także wyznaczone stanowiska do parkowania pojazdów, uwzględniające miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking będzie ogrodzony i strzeżony. Wjazd samochodów przewidziano od ul. Polnej 1 oraz ul. Nowowiejskiej. Będzie on kontrolowany przez Straż Akademicką. 

Warto również nadmienić, że teren parkingu będzie udostępniany na potrzeby organizacji imprez studenckich i wydziałowych, które w czerwcu br. zainaugurował jubileuszowy piknik Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Podobny artykuł:
Nowy teren rekreacyjny PW już dostępny!

Tekst: I. Koptoń-Ryniec/BPW