Pakiet Office do pobrania dla studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z firmą Microsoft na dostarczanie oprogramowania. Dzięki temu każdy student oraz pracownik naszej uczelni może za darmo pobrać najnowszą wersję pakietu MS Office.

W ramach instalacji Office 365 użytkownik otrzymuje najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Acces. Każdy może zainstalować pakiet MS Office w pięciu kopiach, np. na komputerze w pracy, w domu, tablecie czy smartfonie.

Jak zainstalować Pakiet Office?

PRACOWNICY

Do instalacji na komputerze potrzebne są uprawnienia administratora lokalnego.

W przypadku komputerów podłączonych do domeny Active Directory zarządzanej przez CI PW i posiadających wersję MS Office starszą niż Office 2013, potrzebę instalacji należy zgłosić do działu ServiceDesk wysyłając e-mail na adres 5999@pw.edu.pl. Instalację przeprowadzą upoważnieni pracownicy Centrum Informatyzacji.

Oprogramowanie można pobrać i aktywować ze strony Microsoft, logując się na stronie: https://login.microsoftonline.com/. W okienku logowania wpisujemy swój adres e-mail z domeny pw.edu.pl, czyli imie.nazwisko@pw.edu.pl i hasło do poczty elektronicznej w tej domenie.

Pracownicy, którzy nie posiadają konta i adresu e-mail typu imie.nazwisko@pw.edu.pl, mogą składać wnioski o założenie takiego konta do działu ServiceDesk wysyłając email na adres: 5999@pw.edu.pl z konta pocztowego PW (Wydziału, Instytutu itp.). W e-mailu należy podać imię, nazwisko oraz numer osobowy SAP.

Dodatkowo (dotyczy TYLKO pracowników PW), w przypadku podjęcia decyzji o przejściu docelowo na utrzymanie przez CI PW rozwiązania poczty elektronicznej opartej o serwer Exchange i klienta Outlook (i/lub OWA), i związanej z tym faktem potrzeby migracji zawartości skrzynki z serwerów wydziałowych do centralnego systemu pocztowego PW, należy zgłosić ten fakt pracownikom Centrum Informatyzacji.

Po założeniu konta, osoba zgłaszająca otrzyma hasło startowe, które w pierwszej kolejności będzie musiała samodzielnie zmienić. Zmiany hasła dokonuje się po zalogowaniu na stronie: https://webmail.pw.edu.pl.  Po wykonaniu tych czynności będzie możliwe pobranie oraz aktywowanie licencji zgodne z informacją powyżej.

Należy zwrócić uwagę, iż zawarta umowa nie zezwala na instalację w laboratoriach komputerowych z uwagi na to, że program skierowany jest do pracowników. Zawarta umowa nie wpływa na inne programy Microsoftu, z których korzystają wydziały indywidualnie.

W ramach jednej licencji fizycznej (tzw. CAL - Client Access License) użytkownicy mają możliwość skorzystania z poniższych funkcjonalności:

  • usługa poczty elektronicznej;
  • usługa kalendarza;
  • globalna książka adresowa;
  • subskrypcja pakietu licencji dostępowych do systemów stosowanych w Centrum Informatyzacji  Core CAL Suite.

STUDENCI

1. Przejdź do portal.office.com

2. Zaloguj się uczelnianym adresem e-mail: numeralbumu@pw.edu.pl

3. Kliknij przycisk "zainstaluj"

Po zakończeniu instalacji, zaloguj się do dowolnej aplikacji Office (np. Word, Outlook), aby aktywować pakiet i uzyskać jego pełną funkcjonalność.

Źródło: BPI, CI