Nowy wykaz czasopism

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie internetowej nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawaną za zamieszczane w nich publikację 

Wykaz czasopism przedstawiony przez MNiSW składa się z trzech części:

- Część A zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Report

- Część B zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF

- Część C zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities