Nowy wykaz czasopism

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami.

Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. Takimi czołowymi bazami są np. Web of Science czy Scopus. Międzynarodowy charakter baz nie oznacza jednak, że nie obejmują one pozycji polskojęzycznych. W tej chwili w Scopusie i Web of Science zindeksowanych jest kilkaset polskich czasopism. Ponad 100 wydawanych jest w języku polskim.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji - 1 639). Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 r. Poprzedni wykaz obejmował 19 014 tytułów.

Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. Decydowali o tym eksperci - blisko 400 czołowych polskich uczonych, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało w tym celu 44 zespoły doradcze, a w końcową fazę opracowywania wykazu włączeni byli członkowie Komisji Ewaluacji Nauki.

Więcej informacji dotyczących nowego wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępnych jest TUTAJ>>

wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego