Nowy teren rekreacyjny PW już dostępny!

W obrębie Pola Mokotowskiego, w bliskim sąsiedztwie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej przystosowany został zielony obszar na potrzeby organizacji imprez Politechniki Warszawskiej. Poznajmy zatem więcej szczegółów tej inwestycji.

Działka, będąca własnością naszej Uczelni, zlokalizowana jest przy ul. Waryńskiego 1a. Jej wymiary to: 69x24 m, co daje 1656 m², czyli blisko 17 arów. Do 1977 r. mieściła się na tym obszarze Samodzielna Sekcja Transportu, tj. baza transportowa Politechniki Warszawskiej. W późniejszych latach teren zagospodarowały zakłady KOMPOL i Klub Żeglarski. Stanowił on także zaplecze dla budowy warszawskiego metra. Po wyprowadzce wyżej wymienionych podmiotów teren ulegał stopniowej degradacji, trawiony przez pożary i dewastowany przez nieproszonych gości. Aby przywrócić mu pełną możliwość użytkowania, w kwietniu 2015 r. rozpoczęto prace rewitalizacyjne.

Pierwotny wygląd działki i kolejne etapy prac na przygotowywanym terenie

Podczas ich poszczególnych etapów zlikwidowano chaszcze, dokonano wycinki sześciu chorych drzew, usunięto stare i zbutwiałe drewniane ogrodzenie oraz wywieziono wierzchnią warstwę gleby. Na jej miejsce nieodpłatnie pozyskano nową ziemię (90 ton), dokonując przy tej okazji odpowiedniej niwelacji terenu. Na tak przygotowanej powierzchni posiano trawę i przygotowano stanowiska pod nasadzenie dwunastu drzew liściastych. W bezpośrednim otoczeniu działki Politechniki Warszawskiej korekcie uległy również krzewy, podlegające służbom zieleni miejskiej.

Montaż ogrodzenia oraz aktualny wygląd działki (sierpień 2015 r.)

Po całkowitym demontażu zniszczonego płotu, kolejny etap prac objął przygotowanie słupków do ogrodzenia działki (betonowanie, malowanie, spawanie) oraz wykonie bramy wjazdowej, która została sporządzona wysiłkiem pracowników Sekcji Terenów Zielonych i Transportu Politechniki Warszawskiej z materiałów pochodzących z recyklingu. Łącznie do zbudowania parkanu zużyto 186 m siatki ogrodzeniowej oraz 558 m drutu napinającego. Aktualnie teren jest nadzorowany przez Straż Akademicką PW, podczas gdy w nieodległej przyszłości uruchomiony tam zostanie pełen monitoring.

Wszelkie ustalenia zmierzające do określenia konkretnych funkcji przystosowanej działki prowadzone są również w ramach rozmów ze studentami, dla których teren ten może stanowić doskonałą bazę dla organizacji różnorodnych imprez „pod chmurką”.

Podobny artykuł:
Parking BIS II z miejscami dla studentów i pracowników PW

Tekst: I. Koptoń-Ryniec/BPW