Nowy podział dyscyplin naukowych

1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie do Ustawy 2.0 w sprawie dyscyplin naukowych. Jak zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie dotychczas funkcjonujące dyscypliny zostały uwzględnione w ramach nowego podziału.

Dotychczasowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki i 102 dyscypliny. Od 1 października 2018 roku funkcjonują 47 dyscypliny.

Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślono, że nowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie oznacza, że dany obszar badań naukowych ulega likwidacji. Poszczególne dyscypliny zostaną podzielone w ramach innej niż dotychczasowa systematyki, a wszystkie obecne dyscypliny zostaną uwzględnione w ramach nowego podziału np. poprzez połączenie - konsolidację.

Nowy podział dyscyplin - tabela

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW