Nowy Portal Pracowniczy Politechniki Warszawskiej

Portal Pracowniczy PW przeszedł w październiku 2019 r. gruntowną przebudowę. Dostęp do portalu jest obecnie możliwy także za pomocą urządzeń mobilnych. W nowej wersji można zauważyć zmienioną szatę graficzną. To nie jedyna zmiana. Portal posiada wiele nowych funkcjonalności.

Portal Pracowniczy Politechniki Warszawskiej dostępny jest pod adresem: portal.sap.pw.edu.pl.

Dotychczas najczęściej wykorzystywanymi funkcjami były:

  • możliwość pobierania wygenerowanych przez Dział Płac dokumentów PIT-11,
  • udostępnianie comiesięcznej informacji o paskach wynagrodzeń,
  • składanie wniosków urlopowych,
  • składanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku.

Nowy portal funkcjonuje w oparciu o ulepszoną szatę graficzną. Można korzystać z niego za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

Dodatkowo wprowadzone zostały funkcjonalności:

  • korzystania za pośrednictwem Portalu z wewnętrznej poczty SAP - co ułatwi pracę Kierowników, gdyż będą mieli możliwość odebrania informacji o loginach i hasłach do Portalu dla nowych pracowników,
  • przechodzenia szkoleń on-line - w tym nowo powstałego szkolenia RODO, szkolenia o Mobbingu i Rozmowach Oceniających.

Szczegółowa instrukcja obsługi nowego portalu jest dostępna na stronie Centrum Informatyzacji PW: ci.pw.edu.pl/SAP-I-O/Portal-Pracowniczy-PW/Instrukcja-obslugi-Portalu-Pracowniczego-PW

Źródło: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej