Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Rektor Politechniki Warszawskiej wydał decyzję o realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna w tym okresie obowiązuje również uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia realizowanych w Politechnice Warszawskiej.

W przypadku pracowników, zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 110/2021 z 18 listopada 2021 r., pracują oni stacjonarnie, przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można wprowadzić pracę zdalną dla danego pracownika. Decyzję tę podejmuje: 

  • kierownik (w przypadku pracowników podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej),  
  • Prorektor ds. Ogólnych, Kanclerz lub Kwestor (w przypadku jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych - odpowiednio - Rektorowi, Kanclerzowi lub Kwestorowi),  
  • Prorektor ds. Filii w Płocku (w przypadku pracowników Filii w Płocku).

Decyzja nr 334/2021 Rektora PW z dnia 8/12/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.