Mobility PW II

Zdjęcie przedstawia dwie rozmawiające ze zobą kobiety

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Trwa nabór do Mobility PW II. Doskonalenie kompetencji poprzez wymianę doświadczeń to główny cel konkursu skierowanego do pracowników i doktorantów PW.

Mobility PW daje możliwość uzyskania finansowania mobilności naukowych. Dzięki formule programu łączącej różne źródła finansowania w konkursie przewidziano wiele form wyjazdów realizowanych w okresie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 10 m-cy.

Konkurs jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Nabór wniosków został podzielony na dwa etapy:

  • nabór otwarty do 30.06.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 28.02.2023 r.
  • nabór otwarty do 31.08.2022 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 30.04.2023 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczególne programy finansujące.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>