Mikołajki dla dzieci pracowników PW

Zapraszamy!

Zapraszamy dzieci pracowników na Mikołajki. Zabawa odbędzie się 1 grudnia 2018 roku (w sobotę) od godz. 10.00 do 15.00 w Dużej Auli w Gmachu Głównym.

Na najmłodszych czeka wiele atrakcji: pokazy cyrkowe, zajęcia artystyczne, gry i zabawy oraz występ Akademii Młodych Talentów. Oczywiście nie zabraknie również Św. Mikołaja i prezentów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci pracowników Politechniki Warszawskiej.

Program:

 • 10.00 – 10.30  Występ „Cyrk na Walizkach” grupy Pracownia Cyrkowa
 • 11.00 – Nadejście Mikołaja
 • 11.10 – 14.00 Zdjęcia z Mikołajem
 • 11.10 – 15.00 Zajęcia artystyczne dla dzieci
 • 11.30 – 14.30 Gry i zabawy dla dzieci
 • 14.30 – 15.00  Występ Akademii Młodych Talentów – Repertuar Świąteczny
 • 15.00 – Zakończenie imprezy

Kąciki dla dzieci:

 • Malowanie buziek
 • Animacje sceniczne
 • Fabryka Prezentów
 • Fotościanki świąteczne
 • Mikołajkowe Stylizacje
 • Elementy Scenografii Świątecznej

Stoiska:

 • Stoisko Akademii Młodych Talentów
 • Stoisko z poczęstunkiem - owoce

Regulamin imprezy

 • Uczestnictwo w Mikołajkach jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizatorem Mikołajek dla dzieci pracowników Politechniki Warszawskiej jest Dział Socjalny oraz Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej.
 • Podczas trwania imprezy „Mikołajkowej” odpowiedzialność za swoje dzieci ponoszą Rodzice/Opiekunowie.  
 • Zdjęcia z Mikołajem wykonują Rodzice/Opiekunowie. Politechnika Warszawska nie zapewnia fotografa.
 • Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na publikację wizerunku. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Dziecku uczestnictwa w Mikołajkach, a także może poprosić go o wcześniejsze opuszczenie imprezy, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody oraz krzywdy powstałe w związku z niewłaściwym przestrzeganiem Regulaminu.
 • Za rzeczy pozostawione podczas zabawy Organizatorzy oraz Personel nie ponoszą odpowiedzialności.