Mamy uczelnianego rzecznika zaufania

Zdjęcie przedstawia fragment budynku Gmachu Głównego PW

Uczelnianym rzecznikiem zaufania została mgr Beata Sławik-Kaczyńska. 

Wspomaganie stron w rozwiązywaniu konfliktu, promocja alternatywnych metod jego rozwiązywania w środowisku akademickim oraz prowadzenie kampanii społecznych z zakresu zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi to tylko niektóre z zadań stojących przed uczelnianym rzecznikiem zaufania.

Uczelnianym rzecznikiem zaufania Politechniki Warszawskiej została mgr Beata Sławik-Kaczyńska. 

Zadania uczelnianego rzecznika zaufania określa § 10 zarządzenia nr 27/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej. Należy do nich m.in.

  • organizowanie szkoleń i konsultacji dla rzeczników zaufania;
  • wspomaganie stron w rozwiązaniu konfliktu, polegające w szczególności na pomocy w zdiagnozowaniu problemu i wyborze określonych sposobów jego rozwiązania;
  • niezwłoczne zgłaszanie pracodawcy wszystkich przypadków ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych w związku z ujawnionym działaniem mającym znamiona dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego oraz mobbingu;
  • zgłaszanie pracodawcy potrzeb w zakresie zapewnienia sprawnego i skutecznego systemu mediacji;
  • współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w PW i społecznymi inspektorami pracy w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi;
  • podejmowanie działań wyjaśniających, w tym kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi PW w celu uzyskania stosownej informacji w prowadzonym postępowaniu mediacyjnym oraz informowanie pracodawcy o każdej odmowie udzielenia pomocy lub złożenia wyjaśnień;
  • promocja alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w środowisku akademickim.

Decyzja nr 213 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 14 września 2022 r. w sprawie powołania uczelnianego rzecznika zaufania