List Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska znalazła się w obliczu wyzwania, jakim jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tą sytuacją Rektor naszej Uczelni skierował do całej jej wspólnoty specjalny list.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Jak wynika z komunikatów rządowych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz działań podejmowanych przez władze państwowe, przed nami zapewne trudny okres w walce z koronawirusem.

Politechnika Warszawska jest bardzo dużą instytucją, która ze względu na zakres, różnorodność i charakter swojej działalności nie może zostać zamknięta.

Zwracam się do wszystkich pracowników, studentów i doktorantów o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, w szczególności naszej Almae Matris i zdrowym rozsądkiem.

Chciałbym prosić również o:

  • ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z innymi osobami i utrzymywanie kontaktów wyłącznie w sprawach służbowych,
  • w maksymalnym stopniu stosowanie zasady pracy zdalnej i kontaktów pozapersonalnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – oczywiście za wiedzą i zgodą swoich przełożonych (sposób realizacji pozostaje w gestii kierowników jednostek),
  • tam, gdzie jest to możliwe, zwłaszcza wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA), przyjęcie zasady dyżurów wymiennych, przy zapewnieniu ciągłości pracy wszystkich jednostek,
  • na stanowiskach pracy o szczególnym nasileniu kontaktów personalnych (akademiki, portiernie, sekretariaty, itp.) zastosowanie szczególnych środków ostrożności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i bezpiecznej odległości pomiędzy kontaktującymi się osobami (oznaczenie bezpiecznej odległości np. taśmą na podłodze i zamieszczenie wyraźnej informacji o tej zasadzie; jeśli to możliwe, zastosowanie nawet prowizorycznych, przeźroczystych przesłon takich miejsc pracy).

Czyniąc odpowiedzialnymi za wprowadzenie, w miarę potrzeb i możliwości, tych zasad kierowników jednostek PW, apeluję do wszystkich o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. Zwracam się również z prośbą, aby przyjmowanym gościom spoza PW (jeżeli jest to konieczne i wyłącznie w sprawach służbowych) przekazać z wyprzedzeniem zasady funkcjonowania PW w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Proszę też, aby zadbać o naszych seniorów i osoby z grup ryzyka. To im w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczne warunki i komfort pracy. Pamiętajmy również o emerytach, kontaktujmy się z nimi i w miarę możliwości udzielajmy im pomocy.

Jeszcze raz zachęcam i proszę wszystkich nauczycieli akademickich (NA) o umożliwienie studentom i doktorantom kształcenia na odległość w różnej formie zdalnych wykładów, konsultacji itd., a studentów o podjęcie zintensyfikowanego samokształcenia według zaleceń prowadzących przedmioty. Kontynuacja kształcenia w każdej możliwej formie jest bardzo ważna dla funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w jej podstawowym dydaktycznym obszarze działalności, traktujmy to zadanie jako wyzwanie, okazję na rozwój nowych metod kształcenia oraz szansę na dotrzymanie harmonogramu roku akademickiego w niezmienionej postaci.

Drodzy studenci i doktoranci, to trudne chwile dla nas pracowników, jak i przede wszystkim dla Was. Ograniczenie możliwości zamieszkiwania w akademikach to dla Was często poważny problem życiowy. Rozumiemy to, ale według służb medycznych jest to konieczne dla zatrzymania i likwidacji pandemii, a przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy Was i całą naszą wspólnotę akademicką. Wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby proces ten przebiegał spokojnie i na ile to możliwe był rozłożony w czasie, przy uwzględnieniu indywidualnych sytuacji życiowych. Jestem pewien, że przy zrozumieniu sytuacji i wzajemnej życzliwości te trudne procesy przebiegną sprawnie, dla dobra nas wszystkich.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów ogólnych oraz strony internetowej PW (https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zarzadzenie-Rektora-PW), gdzie zamieszczane będą wszelkie informacje lokalne oraz ewentualne zarządzenia i decyzje Rektora lub osób upoważnionych, w szczególności Prorektora ds. studenckich.

Życzmy sobie wszyscy, aby ten okres minął jak najszybciej i obyśmy mogli wrócić do normalnych warunków pracy, zwłaszcza w zakresie kształcenia, co przecież jest główną misją każdej uczelni.

Rektor

Jan Szmidt