List Rektora PW w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

Prosimy o zapoznanie się z listem Rektora Politechniki Warszawskiej dotyczącym konieczności podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w województwie mazowieckim i w całej Polsce.

Szanowni Państwo,

aktualna sytuacja epidemiczna w województwie mazowieckim i w całej Polsce, wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów - mające obowiązywać od soboty 27 marca - zmiany w zasadach bezpieczeństwa, wymuszają na naszej społeczności akademickiej podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności.

Zwracam się do Państwa o dołożenie wszelkich możliwych starań o podtrzymanie ciągłości funkcjonowania Uczelni mając jednak przede wszystkim na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Oczekuję, aby do dnia 11 kwietnia, kierownicy podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz administracji centralnej skorzystali z możliwości oddelegowania podległych im pracowników do pracy zdalnej. W przypadku, gdy stacjonarna forma pracy będzie niezbędna, proszę o wprowadzenie trybu rotacyjnego. Zalecam ograniczenie do minimum wejść do budynków Uczelni, a ponadto rekomenduję komunikację i załatwianie spraw bieżących w trybie zdalnym - z wykorzystaniem wewnętrznej poczty elektronicznej.

Zachęcam do śledzenia komunikatów umieszczanych na stronie internetowej, za pośrednictwem których będę się z Państwem na bieżąco komunikował.

W obawie o dłuższe utrzymywanie się kryzysowej sytuacji epidemicznej w Polsce zwracam się do nauczycieli akademickich i studentów o przygotowanie się do przejścia Uczelni na całkowicie zdalny tryb nauczania.

Dziękując za Państwa poświęcenie oraz wyrozumiałość wierzę, że poprzez odpowiedzialne przestrzeganie powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wspólnymi siłami przejdziemy przez ten trudny czas pandemii i sprostamy postawionym przed nami wyzwaniom.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Rektor Politechniki Warszawskiej

UWAGA! W związku z przedłużeniem obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia br., treść listu Rektora PW pozostaje w mocy. Przedstawione w nim zalecenia i oczekiwania pozostają aktualne do czasu ogłoszenia przez rząd decyzji zmieniających obecne restrykcje.