Kurs językowy dla pracowników administracji PW

Studium Języków Obcych zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy na co dzień posługują się językiem angielskim do udziału w kursie językowym.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników tak, aby mogli swobodnie komunikować się, prowadzić korespondencję oraz dokumentację w języku angielskim. Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie A2+/B1.

Na kurs zapisać się mogą pracownicy administracyjni Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • znają język angielski na poziomie A2+/B1;
  • wypełnią test kwalifikacyjny i uzyskają odpowiedni wynik kwalifikujący do grupy;
  • uzyskają zgodę przełożonego na uczestnictwo w kursie;
  • podpiszą wymagane przepisami dot. kursów realizowanych w ramach projektów UE oświadczenia.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Studium Języków Obcych PW