Kurs językowy dla pracowników administracji PW

Studium Języków Obcych zaprasza pracowników administracji Politechniki Warszawskiej, którzy na co dzień posługują się językiem angielskim do udziału w kursie językowym. Zapisy trwają do 5 października 2021 r.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników tak, aby mogli swobodnie komunikować się, prowadzić korespondencję oraz dokumentację w języku angielskim.

Na kurs zapisać się mogą pracownicy administracyjni Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • znają język angielski na poziomie A2+/B1;
  • wypełnią test kwalifikacyjny i uzyskają odpowiedni wynik kwalifikujący do grupy;
  • uzyskają zgodę przełożonego na uczestnictwo w kursie;
  • podpiszą wymagane przepisami dotyczącymi kursów realizowanych w ramach projektów UE oświadczenia.

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć. Zajęcia na kursie trwają dwa semestry - od października 2021 do czerwca 2022 r. W każdym semestrze realizowanych jest 60 godzin zajęć.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, w dwóch grupach:

  • poranna 8:30-10:00
  • popołudniowa 16:15-17:45

Planowana liczebność grup: 8-12 osób. Studium zapewnia podręczniki.

Tryb zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 uzależniony jest od decyzji Rektora PW. 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Studium Języków Obcych PW