Kurs języka migowego dla pracowników PW

Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą po raz kolejny uczestniczyć w kursie z polskiego języka migowego na poziomie A1 (początkujący).

Czas trwania kursu to 60 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (4h dydaktyczne). Cały kurs obejmuje 15 spotkań. Kurs jest dla Państwa bezpłatny, wszelkie koszty pokrywa Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 9.00-12.00

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń, które znajdziecie Państwo w załączniku, do dnia 5.10.2018.

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na kurs zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Planowany termin rozpoczęcia kursu-drugi tydzień października 2018.

Wszelkie informacje dotyczące kursu dostępne są pod powyższym adresem mailowy lub numerem telefonu (22) 234 13 15.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

Załączniki: