Kurs Polskiego Języka Migowego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Warszawskiej uruchamia kurs z Polskiego Języka Migowego na poziomie początkującym. Kurs jest dla bezpłatny, zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych PW uruchamia kurs z Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 (poczatkujący) dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Czas trwania kursu to 60 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (4h dydaktyczne). Cały kurs obejmuje 15 spotkań. Kurs jest dla bezpłatny, wszelkie koszty pokrywa Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń do dnia 12.10.2017. Zgłoszenia prosimy przyjmowane są pod adresem: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Planowany termin rozpoczęcia kursu to druga połowa października 2017.

Wszelkie informacje dotyczące kursu dostępne są pod powyższym adresem mailowym lub numerem telefonu (22) 234 13 15.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są tutaj:

Zgłoszenie zima 2017

Regulamin kursu

Źródło: Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych PW