Kurs Polskiego Języka Migowego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Warszawskiej uruchamia kurs z Polskiego Języka Migowego na poziomie początkującym. Kurs jest bezpłatny i obejmuje 15 spotkań. Zajęcia odbywać się będą w czwartki, w godzinach 16.00-19.00.

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych PW uruchamia kurs z Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 (początkujący) dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Czas trwania kursu to 60 godzin dydaktycznych - 15 spotkań. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godzinach 16.00-19.00. 

Kurs jest bezpłatny, wszelkie koszty pokrywa Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń do 15 lutego 2019 r. adres: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na kurs zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Planowany termin rozpoczęcia kursu to 28 luty 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące kursu dostępne są pod powyższym adresem mailowy lub numerem telefonu 695 910 787.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są tutaj:

Źródło: Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych PW
Zdjęcie: Politechnika Warszawska