Komunikat Biura Spraw Osobowych PW w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Komunikat Biura Spraw Osobowych PW dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

W związku z wieloma pytaniami Biuro Spraw Osobowych informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • przysługuje na dzieci do lat 8 (nie obejmuje dzieci starszych);
  • wynosi 14 dni i nie jest wliczany do ogólnego limitu 60 dni;
  • wystarczy złożyć jedynie Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (nie trzeba składać Z-15 i ZAS-36). Cały komunikat i wzór oświadczenia dostępne są TUTAJ>>

Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć do kierownika jednostki.

Kierownik jednostki niezwłocznie przesyła pocztą wewnętrzną oryginał dokumentu do Działu Płac - sekretariat pok. 415.

Źródło: Biuro Spraw Osobowych PW