Kolonie dla dzieci w Grybowie

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11 - 18 lat do udziału w koloniach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PW w Grybowie od 14 lipca 2017 r. do 23 lipca 2017 r. (10 dni).

Termin: wyjazd autokarem 14 lipca 2017 (piątek) godz. 8.30, powrót autokarem 23 lipca 2017 r. (niedziela) w godzinach wieczornych.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Grybowie https://www.grybow.pw.edu.pl/
Warunki pobytu: pokoje 3-osobowe z łazienkami, 3 grupy po 15-osób, całodzienne wyżywienie.
Program pobytu: dla dzieci i młodzieży aktywnej, o dużej sprawności fizycznej, codzienne wycieczki po Beskidzie Sądeckim, w godzinach wieczornych gry zespołowe na świeżym powietrzu, ogniska, dyskoteki.
Koszt pobytu: dla dzieci pracowników PW – 1.030 zł, dla dzieci osób spoza PW – 1. 236 zł. (w cenę jest wliczony podatek VAT w wysokości 8%). Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego faktu przy składaniu karty kolonijnej dziecka, ponieważ nie ma możliwości wystawienia faktury po upływie 10 dni od dokonania wpłaty.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się po karty kolonijne do Działu Socjalnego - pok.111 lub pobranie ze strony internetowej od dnia 14.03.2017 r., termin składania wypełnionych kart upływa 31 marca br. (piątek). O zakwalifikowaniu dziecka na kolonię decyduje kolejność składania kart, pierwszeństwo w naborze mają dzieci pracowników PW.

W przypadku nie zebrania się grupy co najmniej 20 osobowej wyjazd nie dojdzie do skutku.