Jednorazowy dodatek dla pracowników PW w 2022 roku

Pracownicy PW otrzymają jednorazowo dodatkowe świadczenie w tym roku. Decyzją Rektora prof. Krzysztofa Zaremby osoby zatrudnione co najmniej od 1 listopada 2022 r. a pozostające na umowie do 30 listopada br., którzy efektywnie świadczyli pracę otrzymają 1 000 złotych brutto na etat.

Świadczenie nalicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, w przypadku równoległego zatrudnienia, wypłata dotyczy tylko jednego etatu. Wypłata dodatku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickim nastąpi w listopadzie br., natomiast nauczyciele akademiccy otrzymają go wraz z grudniowym wynagrodzeniem. 

Świadczenia nie otrzymają pracownicy: zawieszeni w wykonywaniu obowiązków służbowych lub pozostający w okresie wypowiedzenia, którzy zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.         

Decyzja nr 300 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2022 r.