Jednorazowe świadczenie dla pracowników PW

Zgodnie z decyzją Rektora PW, w związku ze specjalnymi warunkami pracy w czasie pandemii COVID-19 pracownikom uczelni przysługuje jednorazowe świadczenie socjalne. Podstawą jego wypłaty jest złożenie wniosku.

Wysokość pomocy finansowej wynosi 1100 zł lub 1200 zł, w zależności od średniego miesięcznego przychodu na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2020.

O świadczenie wnioskować mogą wszyscy pracownicy, którzy 31 grudnia 2021 r. oraz w dniu złożenia wniosku byli związani stosunkiem pracy z PW i w ubiegłym roku świadczyli pracę na uczelni przez co najmniej 183 dni.

Wniosek można składać do 31 marca 2022 r. - w formie papierowej w Dziale Socjalnym PW lub elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy SAP.

Decyzja nr 24/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wypłaty jednorazowej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w związku ze specjalnymi warunkami pracy w czasie pandemii COVID-19