Jak tam trafić? - weź udział w badaniu

Do 15 sierpnia 2021 r. studenci, doktoranci, pracownicy Politechniki Warszawskiej, a także jej goście mogą wziąć udział w badaniu identyfikującym potrzeby użytkowników kampusu centralnego w zakresie oznakowania przestrzeni.

Badanie użytkowników przestrzeni PW: „Jak tam trafić? Identyfikacja potrzeb społeczności PW w zakresie wayfindingu” przeprowadzi Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW we współpracy z Wydziałem Architektury PW.

Jego celem jest poznanie mocnych i słabych stron obecnego oznakowania na terenie kampusu centralnego, a także diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników przestrzeni PW, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń osób z niepełnosprawnościami.

Badanie jest częścią projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”.

Ankieta dostępna jest TUTAJ>>

Dzięki udziałowi w badaniu możliwe będzie udoskonalenie przestrzeni Politechniki Warszawskiej i sprawienie, że będzie ona bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW