Informatyzacja Politechniki Warszawskiej - USOS

Od ponad roku w kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej trwa wdrażanie systemu ewidencji toku studiów USOS. W ubiegłym miesiącu rozpoczęto przygotowywanie Modułu Centralnego tego systemu dla pozostałych wydziałów.

Moduł Centralny będzie integrować dane z systemów wydziałowych w celu zbiorczego raportowania do ministerialnego systemu sprawozdawczego POL-on. Poniżej generalna prezentacja systemu USOS. Do przedsięwzięcia jego wdrażania będziemy systematycznie powracać na łamach Biuletynu Politechniki Warszawskiej.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to efekt współpracy największych polskich uczelni. USOS jest zintegrowanym systemem informatycznym do kompleksowej obsługi spraw studiów w uczelniach wyższych, rozwijanym od 2000 roku. Aktualnie z systemu korzysta 35 polskich uczelni (uniwersytety, politechniki, państwowe wyższe szkoły zawodowe, prywatne uczelnie), m.in. Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Rzeszowska.

Kierownictwo nad rozwojem systemu USOS należy do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji – konsorcjum uczelni, powołanego do życia przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 10 listopada 2001 roku, w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania zadań z zakresu informatyzacji uczelni.

System USOS powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się m.in.:

  • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.)
  • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący)
  • zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.)
  • podania studenckie
  • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych
  • stypendia
  • płatności za usługi edukacyjne
  • praktyki zawodowe studentów
  • ankiety
  • sprawozdawczość

W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za USOS prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence, która stanowi potwierdzenie, że USOS wraz ze swoimi serwisami pod względem jakości stoi w europejskiej czołówce systemów informatycznych obsługujących wyższe uczelnie.

USOS to nie tylko centralna baza danych, w której ewidencjonowane są dane studenckie. Wraz z systemem rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej. Jednym z nich jest USOSweb – Internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli. Studentom umożliwia on m.in.: przeglądanie planu zajęć, przeglądanie historii zaliczeń, rejestrowanie się na zajęcia, składanie podań, wypełnianie ankiet związanych z tokiem studiów lub konkretnymi zajęciami, komunikację w ramach grup zajęciowych, otrzymywanie informacji o stypendiach i płatnościach. Nauczyciele akademiccy mogą korzystać z takich funkcji serwisu, jak: wystawianie ocen (wypełnianie protokołów do zajęć), wprowadzanie wyników sprawdzianów, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć.

USOS na PW

Aktualnie funkcjonalność "dziekanatowa" na PW wdrażana jest w Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Architektury, Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Równolegle z uruchamianiem pełnej funkcjonalności systemu na wydziałach, które przystąpiły do projektu, trwają prace nad wykorzystaniem Centralnego Modułu USOS jako jednolitego systemu ewidencji studentów oraz nad integracją go z wdrażanym systemem finansowym SAP-FI.

dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Pełnomocnik Rektora ds.Informatyzacji PW