Informacja w sprawie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza, Prorektora ds. Ogólnych, dotyczącym zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 r.

Są one wynikiem ustawy z 29 października 2021 r. „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”.