Informacja o zebraniu rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie do Sarbinowa

W dniu 21 maja br. o godz. 16.30 w sali nr 144 w Gmachu Głównym Politechniki odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdzających na kolonie do Sarbinowa Morskiego z kierownikiem kolonii i wychowawcami.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wpłat za kolonie należy dokonywać w dniach od 1 do 8 czerwca 2018 r. na poniższe konto ZFŚS z podaniem imienia i nazwiska dziecka:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Pekao S.A. IV O/Warszawa
18 1240 1053 1111 0000 0500 5925
kolonia letnia w Sarbinowie                   

Cena skierowania na kolonię w Sarbinowie:

  • dla dzieci pracowników PW – 1 670
  • dla dzieci osób spoza PW – 2 004