Informacja o przyznawaniu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie wakacyjnym

Dział Socjalny Politechniki Warszawskiej informuje, że w okresie lipiec-sierpień 2016 pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie będą wypłacane. Wypłaty przewidywane są na miesiąc wrzesień 2016. Wnioski o pożyczki przyjmowane będą na bieżąco.