Informacja o koloniach dla dzieci i młodzieży w Sarbinowie Morskim 2018

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie Morskim. Kolonie potrwają od 24 czerwca do 09 lipca 2018 r.

Termin: wyjazd autokarem 24 czerwca 2018 r. (niedziela) – zbiórka o godz. 7.00, powrót autokarem 09 lipca 2018 r. (poniedziałek) w godzinach wieczornych.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie Morskim, położony na Bałtykiem.

Warunki pobytu: pokoje-studia 3-osobowe z łazienkami, 7 grup –  104 os. (3 grupy chłopców, 3 grupy dziewcząt, 1 grupa mieszana -  grupy młodsze 12 osobowe, starsze 18 osobowe), całodzienne wyżywienie.

Program pobytu: plażowanie, pływanie pod nadzorem ratownika w wydzielonym tylko dla kolonii PW kąpielisku, w godzinach popołudniowych i wieczornych gry zespołowe na świeżym powietrzu, zawody sportowe, wieczory tematyczne orgaznizowane przez animatorów, zajęcia plastyczne, ogniska, dyskoteki, planowana jest wycieczka autokarowa (prawdopodobnie do Kołobrzegu).

Koszt pobytu: dla dzieci pracowników PW – 1670, dla dzieci osób spoza PW – 2004 (w cenę jest wliczony podatek VAT w wysokości 8%). Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego faktu przy składaniu karty kolonijnej dziecka, ponieważ nie ma możliwości wystawienia faktury po upływie 10 dni od dokonania wpłaty.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się po karty kolonijne do Działu Socjalnego - pok.111 od dnia 19.02.2018 r. Można również pobrać kartę kolonijną ze strony internetowej. Termin składania wypełnionych kart upływa dnia 16 marca br. (piątek). O zakwalifikowaniu dziecka na kolonię decyduje kolejność składania kart, pierwszeństwo w naborze mają dzieci pracowników PW.