Informacja o koloniach dla dzieci i młodzieży w Grybowie. Zima 2017

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą zimowiska dla dzieci w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PW w Grybowie. Zimowe kolonie odbędą się w dniach od 12 lutego do 21 lutego 2017 roku.

Termin: wyjazd autokarem 12 lutego 2017 roku (niedziela) godz. 9.00 z placu Politechniki, powrót autokarem 21 lutego 2017 roku (wtorek) w godzinach popołudniowych na plac Politechniki.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Grybowie.

Warunki pobytu: opieka doświadczonych, czynnych zawodowo pedagogów, pokoje 3-osobowe z łazienkami w pawilonie głównym i pawilonach A i B, 3 grupy wiekowe po 15 osób, całodzienne wyżywienie.

Program pobytu: dla dzieci i młodzieży aktywnej, o dużej sprawności fizycznej, zajęcia w hali sportowej przy szkole w Grybowie i na basenie w Stróżach, zwiedzanie Starego Sącza, Krynicy Górskiej, całodzienna wycieczka do Krakowa, wycieczki piesze i autokarowe po Beskidzie Sądeckim (m.in. szlakiem architektury drewnianej), w godzinach wieczornych ogniska, dyskoteki.

Orientacyjny koszt pobytu: dla dziecka z PW – 1150 zł, dla dziecka spoza PW – 1400 zł (w cenę jest wliczony podatek VAT w wysokości 8%). Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego faktu przy składaniu karty kolonijnej dziecka, ponieważ nie ma możliwości wystawienia faktury po upływie 10 dni od dokonania wpłaty.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się po karty kwalifikacyjne do Działu Socjalnego (pokój 111) od dnia 10 października 2016 roku, termin składania wypełnionych kart upływa w czwartek, 10 listopada 2016 roku. O zakwalifikowaniu dziecka na kolonię decyduje kolejność składania kart i opinia wychowawcy, pierwszeństwo w naborze mają dzieci pracowników PW.

W przypadku niezebrania grupy 40 osobowej, wyjazd nie dojdzie do skutku.