Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

W dniach 16-29 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora nr 29/2020 z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w zakresie:

  • obsługi administracyjnej i finansowej;
  • obsługi specjalistycznej laboratoriów;
  • zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;
  • zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 16-29 maja 2020 r., nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.

Zarządzenie Rektora nr 29/2020 z dnia 14/05/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej od dnia 16 maja 2020 r.

Powiązany materiał:
Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2