II edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne w ramach zadania 45. NERW.

Kwalifikacja kandydatów na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym. Aby wziąć udział w II edycji konkursu należy w terminie do 14 października 2019 r. złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 5.21 (w godz. 9:00-16:00):

Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie maksymalnie do końca listopada 2019 r.

Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań.

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie zadania 45.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Agnieszka Płocharska

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 5.21

e-mail: agnieszka.plocharska@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23