Europejska Karta Naukowca

Za Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podajemy skrót informacji o Europejskiej Karcie Naukowca, która określa m.in. zobowiązania naukowców, jak i ich pracodawców. Karta wraz z Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały przyjęte przez KE w 2005 roku.

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych.

W jej treści znajdziemy ustępy odnoszące się m.in. do:

  • wolności badań naukowych,
  • zasad etycznych,
  • odpowiedzialności zawodowej,
  • zobowiązań,
  • zasad dobrej praktyki w badaniach naukowych,
  • upowszechniania i wykorzystywania wyników,
  • zaangażowania społecznego.

Karta zawiera także niezbędne definicje określające naukowców, pracodawców, grantodawców, mianowanie/zatrudnienie.

Pełna treść Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW