Elsevier - program publikowania otwartego

W ramach licencji krajowej 2019-2021 od 2 września 2019 r. działa program pilotażowy publikowania otwartego w czasopismach Elsevier dla polskich autorów korespondencyjnych.

Program ma dwie części:

  • Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.
  • Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access. Ponadto strona polska ma możliwość dalszej selekcji czasopism do programów A i B. W sierpniu 2019 MNiSW zdecydowało, że przygotuje taką selekcję na rok 2020, natomiast do końca roku 2019 selekcji nie będzie.

2 września zostaje uruchomiony tylko program A, w ramach którego będą mogły być publikowane artykuły we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem roku 2019, program A zostanie wyłączony, a program B zostanie włączony na okres do końca roku. Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał od selekcji czasopism, którą ma przygotować MNiSW.

Na stronie ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki zostały opublikowane szczegółowe informacje odnośnie takich zagadnień jak:

  • kto może korzystać z programu
  • jakie artykuły są objęte programem i czego dotyczy finansowanie lub zniżka
  • w których czasopismach można publikować w ramach programu
  • kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu
  • jaki typ licencji wybrać
  • jak przebiega fakturowanie instytucji w programie B

 W kwestii przebiegu weryfikacji artykułów zgłoszonych do programu A lub B:

  • W przypadku programu A - ICM będzie sprawdzał, czy autor korespondencyjny poprawnie wskazał afiliację w formularzu „Author journey” oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie kontaktował się z autorem oraz Biblioteką Główną PW (mail do kontaktu: iwona.socik@pw.edu.pl) w celu potwierdzenia afiliacji.
  • Artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane jak wyżej pod względem afiliacji, a dodatkowo Biblioteka Główna PW  (iwona.socik@pw.edu.pl) będzie kontaktowała się z autorem w celu uzyskania zobowiązania do pokrycia kosztów publikacji artykułu ze zniżką.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbnadmins@icm.edu.pl. Informacja o programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Prezentacja dla programu A oraz dla programu B.