Elektroniczne legitymacje pracownicze

Wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą bezpłatnie otrzymać elektroniczną legitymację. Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć przez Portal Pracowniczy SAP.

Jak otrzymać legitymację?

 • Zalogować się do portalu SAP: https://portal.sap.pw.edu.pl.
 • Przejść do zakładki Wnioski.
 • Kliknąć w pole Legitymacja.
 • Wybrać rodzaj wniosku.
 • Wgrać swoje aktualne, kolorowe zdjęcie – takie, jak do dowodu osobistego (jeśli zostanie wgrane niewłaściwe zdjęcie, odpowiednia informacja pojawi się w portalu).
 • Kliknąć przycisk Wyślij.
 • Legitymacje są drukowane przez Centrum Informatyzacji PW i wysyłane do jednostek organizacyjnych. Czas oczekiwania na legitymację (tj. wydanie i wysłanie dokumentu) to ok. 10 dni roboczych.
 • Żeby legitymacje trafiły do pracowników, kierownicy jednostek organizacyjnych powinni wysłać do Centrum Informatyzacji na adres legitymacje.ci@pw.edu.pl dane (tj. imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres) tych pracowników, którzy będą się zajmować wydawaniem legitymacji w danej jednostce.  
 • Jeśli pracownik straci swoją legitymację, może wnioskować o wydanie duplikatu, co kosztuje 25 zł. Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia.

Ważność legitymacji

 • Pracownicy zatrudnienie na czas nieokreślony - 6 lat
 • Pracownicy zatrudnieni na czas określony - zgodnie z zapisem w umowie

Korzyści z posiadania legitymacji pracowniczej

 • Legitymacja posiada matrycę ZTM, więc można na niej zakodować bilety komunikacji miejskiej.
 • Legitymacja będzie uprawniała do wstępu do obiektów PW bez konieczności wpisywania się do księgi wejść/wyjść. Takie rozwiązanie już funkcjonuje w Gmachu Głównym PW.

Więcej informacji w Zarządzeniu Rektora nr 141/2020 i w Komunikacie Rektora nr 3/2020.