Dziękujemy, że z nami jesteś! Przewodnik dla Czytelników newslettera Biuletynu PW w świetle RODO

Wchodząca w życie 25 maja br. Reforma Ochrony Danych Osobowych (RODO) nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pozwolą pozostać w gronie odbiorców newslettera BPW.

Pracownicy Politechniki Warszawskiej

Subskrybenci będący pracownikami Politechniki Warszawskiej w domenie pw.edu.pl otrzymają wraz z kolejnym newsletterem wysłanym po 25 maja 2018 r. wiadomość powitalną, która zawierać będzie wszelkie informacje związane z obsługą subskrypcji.

Subskrybenci spoza Politechniki Warszawskiej

Prenumeratorzy zewnętrzni  tj. spoza domeny pw.edu.pl po 25 maja 2018 r. otrzymają  newsletter Biuletynu Politechniki Warszawskiej jedynie po uprzednim, ponownym zapisie na listę subskrybentów. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bpw.newsletter@pw.edu.pl

Klauzule informacyjne:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera Biuletynu PW  na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do PUODO. Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty wspomagające nas w realizacji naszych działań.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych: iod@pw.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że z dniem 23 maja 2018 r. uległ zmianie regulamin newslettera Biuletynu Politechniki Warszawskiej z warunkami jego otrzymywania:

LINK: WARUNKI OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA BIULETYNU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za zainteresowanie i zachęcamy do subskrypcji!